XL Batterisortiment, Stort Kl. 24:00 – Batterier, Raketter, Fontæne