Fyrværkeri regler opdateret 1. Januar 2024: Nogle ved alt om brug af fyrværkeri og lovgivningen omkring brug, opbevaring og anvendelse. Langt de fleste kan godt bruge lidt hjælp.

Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål, vi får om fyrværkeri, regler og lovgivning, ude på vores salgssteder op til nytår nedenfor. Se flere råd og regler på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller se fyrværkeriloven for lovgivning.

Rigtigt godt nytår!

  • Køb af fyrværkeri – Hvad siger fyrværkeriloven?
  • Regler for affyring af fyrværkeri
  • Opbevaring af fyrværkeri
  • Råd og regler om afstand til bygninger, publikum og dyr
  • Salg af fyrværkeri og aldersgrænser
  • Ulovligt fyrværkeri

REGLER FOR SALG og affyring af fyrværkeri – hvad er tidsperioden?

Du må købe nytårsfyrværkeri fra 15. December til og med 31. December (Helårsfyrværkeri må sælges året rundt)

 

 

AFFYRING AF fyrværkeri – HVORNÅR MÅ MAN FYRE AF?

Fra 2024 må du affyre fyrværkeri fra 31. December til og med 1. Januar kl 24:00 (Helårsfyrværkeri må bruges året rundt). Resten af året må privatpersoner ikke affyre fyrværkeri. Kun professionelle fyrværkere må bruge fyrværkeri hele året og et fyrværkerishow skal altid anmeldes til de relevante myndigheder.

HVOR MEGET FYRVÆRKERI MÅ JEG KØRER MED I MIN BIL?

Du må maksimalt transporterer 5 kilo NEM / Krudt i din private bil. Du må opbevarer 5 kilo krudt på et sted. Hvis du har købt fyrværkeri med en krudtmængde på 10 kilo, skal du huske at dele mængden op således at der maksimalt er 5 kilo på et sted.

Hvor meget fyrværkeri må man opbevarer hjemme?

Man må opbevarer 5 kilo krudt på et sted. For at finde krudtvægten skal du kikke efter betegnelsen NEM på fyrværkeriet. NEM står for netto eksplosiv mængde. Hvis et batteri indeholder 500 gram krudt, må du således opbevarer 10 batterier af denne type på et sted.

REGLER OMKRING aldersgrænser for køb af fyrværkeri?

Ifølge den del af lovgivningen der handler om overdragelse af fyrværkeri er defineret følgende aldersgrænser.

Hvis du er over 15 år må du købe: Helårsfyrværkeri. Eksempelvis: Knaldperler, trækbomber, knallerter

Hvis du er over 18 år må du købe: Helårsfyrværkeri og konsument fyrværkeri.

 

 

ULOVLIGT FYRVÆRKERI – HVORDAN KENDER MAN FORSKEL?

 Tjek om fyrværkeriet er CE-mærket, at fyrværkeriet har påtrykt instruks for brug, at krudtmængden / NEM vægt og at producenten eller importøren fremgår af emballagen. For at fyrværkeri kan sælges lovligt i Danmark kræver det at det er CE godkendt.
 
På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside findes en liste over bortdømt fyrværkeri. 

Må man købe fyrværkeri i andre lande og tage det hjem til Danmark?

Selvom fyrværkeriet er CE mærket må du, som privatperson, ikke importerer fyrværkeri fra andre EU lande til Danmark.

Danmark har en række særregler omkring fyrværkeri.

Du må heller ikke købe fyrværkeri i Danmark og tage det med til udlandet.

Hvor meget krudt må fyrværkeri indeholde?

Et enkelt batteri må højst indeholde 1 kg. krudt. Kombinationsbatterier må højst indeholde 2 kg. krudt. En raket må højst indeholde 75 gram krudt.

Dette er uanset hvor stor raketten, rent fysisk, ser ud. Bemærk at der kommer nye regler fra 2025. Så må et enkelt batteri maksimalt indeholde 500 gram krudt. Sammensatte batterier må stadig indeholde 2000 gram krudt.

Korrekt brug af fyrværkeriet

Overordnet afhænger dette af en række forhold. For det første skal man læse instruksen på fyrværkeriet og følge denne.

Et vigtigt punkt er, at overholde afstandskravene der fremgår af instruksen, at bruge sikkerhedsbriller og gemme champagnen til efter man har skudt fyrværkeri af.

Man skal også sikre sig at fyrværkeriet er korrekt placeret. Du må ikke afskyde fyrværkeri på ujævnt underlag så som på brosten eller fliser med mellemrum. Du må heller ikke afskyde fyrværkeri på sand, på græs eller løst grus.

Det er også vigtigt at sikre, at der ikke er overhængende forhindringer så fyrværkeriet frit kan stryge til vejrs. Kik op og sikre dig at der ikke er grene fra træer, gadelamper eller ledninger i afskydningsretningen.

Lunten skal altid antændes med strakt arm og med kroppen væk fra effektretningen.

Fyrværkeri OG REGNVEJR – KORREKT BRUG

Fyrværkeri og krudt kan opfører sig MEGET anderledes når vejret er meget vådt. Når krudt bliver vådt mister det noget af sin effekt og dette kan skabe farlige situationer. Du skal derfor opbevare fyrværkeri tørt og kun udtage fyrværkeriet umiddelbart inden brug hvis det er regnvejr. Ligeledes er det en dårlig ide at stille fyrværkeri i vandpytter eller på meget vådt underlag, Det er altid dit eget ansvar at du anvender fyrværkeri korrekt.

Fyrværkeri : afstandskrav til bygninger og publikum

Når fyrværkeri affyres skal der holdes afstand til mennesker og bygninger.

Eksempelvis må man ikke bruge: raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning bliver den anbefalede afstand fordoblet.

  • Afstand for affyring af fyrværkeri til bygninger med letantændeligt tag (stråtag og lignende) = 100 meter. For raketter er afstanden 200 meter
  • Fyrværkeri må ikke affyres indenfor 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, et område med fritgående dyr eller en hundekennel
  • Også brændbar bevoksning / vegetation skal man tage højde for. Her skal afskydningen af fyrværkeri ske minimum 100 meter væk. For raketter er afstanden 200 meter.

Afstand til publikum står påtrykt fyrværkeriets instruktion for brug.

Skal man anvende sikkerhedsbriller?

Der er ikke noget lovkrav omkring anvendelsen af sikkerhedsbriller i Danmark. Der er dog mange organisationer der anbefaler at man anvender sikkerhedsbriller. Både som tilskuer og hvis du selv tænder fyrværkeriet.

Kan man gemme ubrugt fyrværkeri,  Hvilke regler skal overholdes her?

Svaret er ja. Opbevarer man fyrværkeri korrekt, kan det holde sig i flere år. Korrekt opbevaring af fyrværkeri er tørt og mørkt. Beskyt fyrværkeriet mod fugt og vand. Du skal holden afstand til elektriske apparater og varmekilder (mindst 2 meter) og man må ikke fjerne beskyttelseshætter fra lunter. Du må heller ikke opbevarer fyrværkeriet et sted hvor det udsættes for stød eller gnidning.

 

hvad gør man med fyrværkeri man ikke har brugt? og hvad med det der er afskudt?

Her er også lidt lovgivning til hjælp.

hvad gør man med fyrværkeri man ikke har brugt? og hvad med det der er afskudt?

Her er også lidt lovgivning til hjælp.

Bemærk at listen ikke er komplet og at nogle produkter kan have påtrykt en særlig instruks for anvendelse. Læs mere om korrekt brug af fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål om fyrværkeri eller brug for hjælp?

Kontakt os alle ugens dage

Kontakt