Fyrværkeri & regler

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål, vi får om fyrværkeri og regler, ude på vores salgssteder op til nytår.

Hvornår må der købes fyrværkeri?

Du må købe nytårsfyrværkeri fra 15. December til og med 31. December (Helårsfyrværkeri må sælges året rundt)

Hvornår må fyrværkeri affyres?

Du må affyre fyrværkeri fra 27. December til og med 1. Januar kl 24:00 (Helårsfyrværkeri må bruges året rundt)

Fyrværkeri skal være CE mærket fra 2017

Fra 2017 skal alt fyrværkeri være CE mærket.

du må transporterer fyrværkeri i din private personbil og opbevarer op til 5 kg. NEM 

NEM er den krudtmængde der er i fyrværkeriet og er påtrykt emballagen. Hvis et givet batteri indeholder 500 gram krudt, må du transporterer 10 batterier af denne type. 5 kilo NEM også den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem

Du må transporterer fyrværkeri til eget brug i din bil

Må man gemme uaffyret fyrværkeri?

Du må gerne gemme uaffyret fyrværkeri til det igen bliver d. 27-31. december. Korrekt opbevaret kan fyrværkeri “holde sig” i flere år

Opbevar fyrværkeriet mørkt og tørt samt utilgængeligt for børn. Fyrværkeriet skal opbevares væk fra elektriske apparater og varmekilder

Hvornår må man købe fyrværkeri?

Hvis du er over 15 år må du købe: Helårsfyrværkeri. Eksempelvis: Knaldperler, trækbomber, knallerter

Hvis du er over 18 år må du købe: Helårsfyrværkeri og konsumentfyrværkeri

Hvordan skal man bruge fyrværkeriet korrekt?

Når fyrværkeri affyres skal der holdes afstand til mennesker og bygninger. Eksempelvis må man ikke bruge: raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter. Se mere på: https://www.borger.dk/kultur-og-fritid/Fyrvaerkeri

Hvor meget krudt må fyrværkeriet indeholde?

Et enkelt batteri må højst indeholde 1 kg. krudt

Kombinationsbatterier må højst indeholde 2 kg. krudt

En raket må højst indeholde 75 gram krudt. Dette er uanset hvor stor den, rent fysisk, ser ud.

Må man købe fyrværkeri i andre lande og tage det hjem til Danmark?

Selvom fyrværkeriet er CE mærket må du, som privatperson, ikke importerer fyrværkeri fra andre EU lande til Danmark.

Find mere information her:

Bemærk at dette ikke er en komplet liste over regler. Mere information findes, blandt andet, på Sikkerhedsstyrelsens site.